Confidence

Arkiv

 • Att leda sig själv och andra I, 9.9.2014 – 17.12.2014, Arcada, Helsingfors, se Arcada fortbildning
 • NLP Master Practitioner, 18.9.2012 – 11.12.2013, Yrkeshögskolan Novia, Vasa - Jakobstad, se www.fortbildning.novia.fi
 • Att leda sig själv och andra I, 12.3. – 30.10.2013, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • Nycklar till arbetsglädje, 17.1.2013-7.5.2013, Arcada Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • Att leda sig själv och andra I, 20.3.2012 – 24.10.2012, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • NLP - Neuro Linguistic Programming, Practitioner, 6.9.2011 – 4.4.2012, Yrkeshögskolan Novia, Vasa – Jakobstad, se www.fortbildning.novia.fi
 • Att leda sig själv och andra II, 15.9.2011 – 14.3.2012, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • Retoriikka - innostamisen ja motivoimisen taito, 30-31.5.2012, Esbo, kontakta Viveca Vuontela för mera information.
 • Kommunikation i arbetslivet, 13.4.2010 – 16.11.2011, Yrkeshögskolan Novia, Vasa – Jakobstad, se www.fortbildning.novia.fi
 • Retoriikka - innostamisen ja motivoimisen taito, 27-28.9.2011, Esbo, kontakta Viveca Vuontela för mera information.
 • Att leda sig själv och andra, 12.10.2010 – 9.3.2011, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • Kommunikation i arbetslivet, 16.9.2010 – 23.3.2011, Yrkeshögskolan Novia, Vasa – Jakobstad, se www.fortbildning.novia.fi
 • Retoriikka - innostamisen ja motivoimisen taito, 23-24.9.2010, Esbo, kontakta Viveca Vuontela för mera information.
 • Att leda sig själv och andra, 16.3. – 27.10.2010, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • NLP - Neuro Linguistic Programming, Master Practitioner, 20.10.2009 – 9.6.2010, Yrkeshögskolan Novia, Vasa – Jakobstad, se www.fortbildning.novia.fi
 • NLP - Neuro Linguistic Programming, Practitioner, 18.3. – 18.11.2009, Yrkeshögskolan Novia, Vasa – Jakobstad, se www.fortbildning.novia.fi
 • Att leda sig själv och andra, 27.1. – 16.6.2009, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildnin
 • Att leda sig själv och andra II, 2.9.2008 – 11.2.2009, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • NVC - Ett språk för livet, 16.9.-10.12.2008, Svenska yrkeshögskolan, Vasa, se www.fortbildning.syh.fi
 • Att leda sig själv och andra, 26.2. – 21.11.2008, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • Nonviolent Communication, NVC, 3.6.2008, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • Retorik, 4.6.2008, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning
 • Fördjupat ledarskap, 22.1. – 11.6.2008, Svenska yrkeshögskolan, Vasa, se www.fortbildning.syh.fi
 • Fortbildning i ledarskap inom den sociala sektorn, 21.1. – 22.5.2008, Svenska yrkeshögskolan, Vasa, se www.fortbildning.syh.fi (Påbörjades inte)
 • Neuro Lingvistisk Programmering, NLP, 14.5.2008, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • Tvärfackligt ledarskap — Att leda sig själv och andra 11.9.2007 – 13.2.2008, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • Tvärfackligt ledarskap — Att leda sig själv och andra 19.9.2006 – 7.2.2007, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • Retorik-konsten att övertyga, 30.1. – 31.1.2007, Svenska yrkeshögskolan, Arcada, Helsingfors, se www.arcada.fi/fortbildning/
 • NLP - Neuro Linguistic Programming – practitioner, 24.1. – 14.11.2007, Svenska yrkeshögskolan, Vasa – Jakobstad, se www.fortbildning.syh.fi