Confidence

Böcker

Böckerna kan beställas via e-post.

Giraffen på jobbet. Arbetsbok i Nonviolent Communication för ökad arbetsglädje

Författare: Marianne Nummela
Pris: 35 euro, moms 10 % ingår, frakt tillkommer

Den här arbetsboken är skriven för dig som vill lära dig använda Nonviolent Communication, NVC, på jobbet. Den innehåller övningar som hjälper dig att få en bättre kontakt med både dig själv och andra. Att uttrycka dig ärligt och lyssna med förståelse. Att skapa en arbetsplats där allas behov blir tillgodosedda. Förbättrade relationer i jobbet leder till större arbetsglädje, bättre samarbete, ökad effektivitet och ett mera tillfredsställande arbetsliv och liv.

Giraffen fungerar som en symbol för kommunikationsmodellen i NVC och med hjälp av giraffspråket får du konkreta verktyg för att bli giraffen på din arbetsplats.

Kirahvi työpaikalla. Nonviolent Communication – työkirja työnilon lisäämiseksi.

Kirjailija: Marianne Nummela Kirahvi
Hinta: 35 euroa, alv 10 % sisältyy, postituskulut lisätään

Tämä työkirja on kirjoitettu sinulle, joka haluat oppia käyttämään Nonviolent Communicationia eli NVC:tä työpaikallasi. Kirja sisältää harjoituksia, jotka auttavat sinua saamaan paremman yhteyden itseesi ja muihin. NVC:n avulla opit ilmaisemaan itseäsi rehellisesti ja kuuntelemaan ymmärtämyksellä. Voit auttaa luomaan työpaikan, jossa kaikkien tarpeet tulevat tyydytetyiksi. Paremmat suhteet töissä johtavat suurempaan työniloon, parempaan yhteistyöhön, lisääntyvään tehokkuuteen ja tyydyttävämpään työelämään - ja elämään yleensä.

Kirahvi on NVC:n vuorovaikutusmallin vertauskuva ja kirahvikielen avulla saat konkreettisia työkaluja, joiden avulla voit olla kirahvi työpaikallasi.

Marknadsretorik - En bok om reklam och konsten att övertyga

Författare: Stefan Hedlund, Kurt Johannesson
Pris: 35 euro, moms 10 % ingår, frakt tillkommer

Boken visar, exemplifierar och tillämpar retorikens regler och metoder på den moderna reklamen och marknadsföringen. Reklamen är vår tids retorik. Och skickliga reklammän använder retoriken lika bra som någonsin antikens advokater, politiker och statsmän. Man kan lära sig detta genom hårt arbete och dyrköpta erfarenheter, men det går fortare och säkrare med hjälp av retoriken.

Talskrivaren - Eller konsten att skriva tal

Originaltitel: Simply speaking
Författare: Peggy noonan
Översättning: Christer Hanefalk, Kurt Lindholm
Pris: 35 euro, moms 10 % ingår, frakt tillkommer

En bok för den som vill lära sig skriva och hålla tal med övertygande innehåll, passande stil och lagom längd. Författare är Peggy Noonan. Hon har som journalist och talskrivare för två presidenter, fem år för Ronald Reagan och två för George Bush, varit med om hur det politiska språket i USA förändrats i takt med de nya mediernas genombrott. Hur televisionen i mer än tre decennier dominerat och påverkat amerikanernas sätt att tala offentligt.

Retorisk handbok med Lexikon

Författare: Christer Hanefalk, Stefan Hedlund, Kurt Lindholm
Pris: 50 euro, moms 10 % ingår, frakt tillkommer

Är du intresserad av retorik? Då kommer du att älska ”Retorisk handbok med lexikon”. 525 underhållande sidor som leder dig rätt in i retoriken. En beskrivning av historien ger dig plattformen som retoriken utgår ifrån. Handboksdelen ger dig kunskap, struktur och idéer. Analysverktygen. Och definitionsmetoder. Den leder till argumentationskällorna och visar vägen till det passande språket. Den visar på improvisationsmetoder och hur tal och debattartiklar byggs upp. Till och med hur den som anklagas bäst försvarar sig. I lexikonet får du en mängd retoriska begrepp och figurer namngivna på latin, grekiska och svenska – med beskrivningar och exempel. I boken finns också förslag på 88 olika retorikövningar.